Knisja li toħroġ: missjoni bħala qadi

“Inwasslu l‑ħarsa tiegħu fuq id‑dinja”

 • Noħolqu kuxjenza, fil‑parroċċi u komunitajiet oħra, dwar is‑sejħa li lkoll irċevejna biex inkunu dixxipli missjunarji b’għemejjel konkreti ta’ qadi u djakonija. Il‑komunitajiet tagħna jridu jkunu iktar miftuħin għall‑periferiji u għall‑persuni vulnerabbli sabiex naħdmu flimkien biex nippromwovu l‑ħajja umana u d‑dinjità ta’ kull bniedem fid‑dawl tal‑Evanġelju.

PERSUNI: il-Vigarjat għad‑Djakonija; il-Kunsill Presbiterali; il-Kunsill Pastorali Djoċesan; il-Kulleġġ tal‑Kappillani.

 • Difiża u promozzjoni tad‑drittijiet (mid‑djakonija għall‑ġustizzja):
  • Flimkien mas‑Soċjetà Ċivili, il‑Knisja tidentifika fejn id‑dinjità tal‑bniedem qed tiġi mhedda u toħloq inizjattivi ġodda li jindirizzaw l‑għeruq tal‑faqar (attitudnijiet, taħriġ u deċiżjonijiet).

PERSUNI: il-Vigarjat għad‑Djakonija; il-Caritas; il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi.

 • Għandhom jiġu kkunsidrati inizjattivi ġodda biex jgħinu lil dawk li huma l‑iktar fil‑bżonn b’kollaborazzjoni ma’ entitajiet professjonali u s‑Soċjetà Ċivili (St Michael’s Hospice, li joffri kura paljattiva, u Dar Papa Franġisku, li tieħu ħsieb dawk li huma bla saqaf, huma eżempji ta’ inizjattivi simili). Għaldaqstant, il‑Knisja tista’ tiffoka fuq inizjattivi għal dawk li huma l‑iktar fil‑bżonn flok fuq ħidmiet li l‑Gvern u s‑settur privat diġà qegħdin iwettqu.
 • Nirriflettu fuq kif il‑Knisja taqsam fl‑istess tamiet u l‑istess preokkupazzjonijiet tal‑bqija tal‑popolazzjoni ta’ Malta. Aħna ninterpretaw dak li qed jiġri bħalissa f’Malta fid‑dawl tal‑Evanġelju u nipproponu toroq li jwasslu lill‑Insara u lil dawk ta’ rieda tajba biex jissaħħu fit‑teħid ta’ deċiżjonijiet etiċi u fil‑formazzjoni politika li tħares l‑onestà, l‑integrità, il‑ġustizzja u l‑governanza tajba.

PERSUNI: il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi; il-Kummissjoni Ambjent.

 • Nidentifikaw dak li mhux iħalli frott fil‑ħidma tagħna sabiex inwarrbuh u niġġeddu.

PERSUNI: Kull entità tal‑Knisja

 • Taħriġ fil‑kreattività għall‑missjoni sabiex ma nibqgħux nibżgħu nieħdu riskji u nirbħu l‑pessimiżmu u l‑prudenza falza. Il‑Parroċċi jiġu evanġelizzati minn dawk li jaħdmu mal‑foqra u dawk li diġà qegħdin joħorġu ’l barra jevanġelizzaw.

PERSUNI: Kull entità tal‑Knisja; il-Kummissjoni Djoċesana Sport; iż-Żgħażagħ Azzjoni Kattolika; l-MCYN.

 • Grupp żgħir li janalizza r‑realtà preżenti u joħroġ bi proposti għal preżenza Nisranija diġitali relevanti. Għandu wkoll jaħseb dwar viżjoni li tiggwida lil kull nisrani biex ikun xhud awtentiku f’din ir‑realtà diġitali, u wkoll dwar gwida għall‑istrutturi tal‑Knisja.

PERSUNI: l-Uffiċċju Komunikazzjoni; Beacon Media; il-Vigarjat għall‑Evanġelizzazzjoni.

 • Il‑Knisja f’Malta kellha u għad għandha preżenza b’saħħitha fil‑qasam tal‑edukazzjoni permezz tal‑iskejjel tagħha u wkoll fl‑iskejjel tal‑istat u indipendenti. Madankollu, ir‑realtajiet ġodda fil‑kuntest kulturali tagħna (studenti ta’ kulturi u twemmin differenti, bidliet fir‑realtajiet tal‑familja, l‑isfidi ġodda tal‑ħajja mgħixa fil‑fidi) qed jitolbu perspettiva mġedda ta’ kif il‑Knisja ser tindirizza dawn ir‑realtajiet u kif ser taqdi l‑missjoni tagħha.

PERSUNI: is-Segretarjat għall‑Edukazzjoni Kattolika; Spiritual Development in Schools.

 • Irtiri fi żmien l‑Avvent u r‑Randan għall‑impjegati li jaħdmu f’istituzzjonijiet tal‑Knisja.
 • Proposti ġodda ta’ djalogu mad‑dinja tal‑Arti u l‑Mużika għal dawk li qegħdin fi proċess ta’ tfitxija spiritwali.

PERSUNI: il-KSMR; il-Forum tal-Għaqdiet u Movimenti Kattoliċi tal-Lajċi.