Knisja li takkumpanja: formazzjoni

“Ħarsa li tilqa’ u tiltaqa’ mal‑oħrajn”

 • Il‑Vigarjat għall‑Kleru u l‑Parroċċi flimkien mal‑Kulleġġ tal‑Kappillani jagħtu bidu għall‑proċess ta’ evalwazzjoni biex jiġu identifikati l‑ostakli li qed itellfu lill‑kappillani u s‑saċerdoti milli jagħti prijorità lill‑Evanġelizzazzjoni u d‑Djakonija.
 • Trid tiġi studjata r‑relazzjoni bejn in‑numri tal‑quddies, tas‑saċerdoti u tal‑operaturi pastorali sabiex ir‑riżorsi umani jitqassmu aħjar u jkunu jistgħu jintlaħqu l‑prijoritajiet.
 • Għajnuna lis‑saċerdoti biex jiżviluppaw ritmu tajjeb ta’ talb u kontemplazzjoni sabiex isaħħu l‑ħeġġa pastorali tagħhom.
 • Id‑Dar tal‑Kleru għandha toffri għajnuna lis‑saċerdoti anke fis‑snin tal‑ministeru attiv u mhux biss lejn l‑aħħar ta’ ħajjithom. Is‑servizz professjonali provdut lis‑saċerdoti li qegħdin fl‑aħħar stadju tal‑ministeru u l‑ħajja tagħhom għandu jissaħħaħ.

PERSUNI: Vigarjat għall‑Kleru u l‑Parroċċi.

 • Studju li jiddetermina t‑taħriġ li jeħtieġu l‑operaturi pastorali, inkluż oqsma ġodda tal‑ħidma pastorali: eż. ma’ persuni ta’ nazzjonalità barranija.

PERSUNI: L‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali

 • Kors ta’ formazzjoni fl‑ispirtu tad‑djakonija għall‑operaturi pastorali.

PERSUNI: Vigarjat għad‑Djakonija; Vigarjat għall‑Kleru u l‑Parroċċi; l‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali.

 • L‑implikazzjonijiet tal‑Pjan Pastorali fuq il‑livell ta’ formazzjoni: il‑viżjoni tal‑Knisja u l‑proċess formattiv; il‑formazzjoni meħtieġa għal operaturi differenti biex il‑proposti jiġu implimentati.

PERSUNI: Fakultà tat‑Teoloġija; Seminarju tal‑Arċisqof; l‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali.

 • Akkumpanjament tal‑professjonisti li jaħdmu fil‑qasam edukattiv, b’mod partikulari fis‑sejħa tagħhom biex jaħdmu f’ambjent imħallat li jinkludi nies ta’ twemmin differenti.

PERSUNI: Spiritual Development in Schools; Segretarjat għall‑Edukazzjoni Kattolika

 • Inizjattiva konġunta bejn dawk kollha involuti fil‑qasam tal‑formazzjoni u l‑katekeżi sabiex jiġi evalwat kif il‑bidliet fil‑kultura jitolbu inizjattivi u proposti ġodda għall‑katekeżi marbuta mas‑sagramenti tal‑bidu tal‑ħajja Nisranija u l‑integrazzjoni tal‑fidi fil‑ħajja, min‑nieqa sal‑qabar.

PERSUNI: Vigarjat għall‑Evanġelizzazzjoni; Segretarjat għall‑Katekeżi; Uffiċċju Komunikazzjoni.

 • Jissaħħaħ l‑akkumpanjament tal‑familji.

PERSUNI: Moviment ta’ Kana; Grupp Belong; Azzjoni Kattolika.

 • Riflessjoni dwar il‑kuntesti kulturali differenti tan‑nies li naqdu, u dwar l‑isfidi li qed naffaċċjaw biex ninkulturaw l‑Evanġelju f’Malta llum.
 • Il‑ħolqien jew it‑tisħiħ tal‑kappellaniji (skejjel, sptarijiet, djar tal‑anzjani, faċilitajiet korrettivi) fid‑dawl tar‑rwol tagħna bħala Knisja f’soċjetà li tinkludi persuni ta’ kulturi u twemmin differenti. It‑taħriġ neċessarju għandu jiġi pprovdut lill‑persuni li jaħdmu f’dan il‑qasam.

PERSUNI: Fakultà tat‑Teoloġija; Missio Malta; ĊAM; Segretarjat għall‑Edukazzjoni Kattolika; Spiritual Development in Schools; Patrijiet Franġiskani Kapuċċini; l‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali; Kummissjoni Ambjent; Discern.