Knisja li tisma’: kontemplazzjoni

“ħarsa li toħroġ is‑sbuħija fl‑oħrajn”

 • Nimpenjaw ruħna li npoġġu l‑Kelma ta’ Alla fiċ‑ċentru tal‑għixien tagħna ta’ kuljum u tal‑approċċ pastorali tagħna.
 • It‑tisħiħ tal‑Ministeru Bibliku sabiex tassisti lill‑entitajiet ekkleżjastiċi biex jintegraw il‑Kelma fil‑ħidma pastorali tagħhom.
 • Ikun hemm iktar riżorsi bibliċi diġitali disponibbli.
 • L‑eżeġeżi tas‑silta ta’ Għemmaws tkun aċċessibbli f’formats differenti.

PERSUNI: l-Għaqda Biblika Maltija; is-Soċjetà Patristika Maltija; il-Kummissjoni Dottrinali.

 • Inrawmu sens ta’ fiduċja sabiex nikbru bħala dixxipli missjunarji.
 • Smigħ attiv, b’mod speċjali mill‑Isqfijiet, li jiffaċilita l‑komunikazzjoni u l‑għaqda b’mod partikolari mat‑tfal u ż‑żgħażagħ.

PERSUNI: l‑Isqfijiet; il-Kummissjoni Djoċesana Tfal; l-MCYN.

 • Nisimgħu lil xulxin sabiex nikbru fil‑missjoni waħda tagħna bħala Knisja f’Malta. Il‑ħolqien ta’ pjattaforma ta’ smigħ reċiproku fejn rappreżentanti tal‑Poplu ta’ Alla (ara Kapitlu 5) jidentifikaw flimkien
  • l‑opportunitajiet u l‑isfidi fl‑oqsma differenti tal‑missjoni tal‑Knisja Maltija;
  • il‑kwalitajiet u l‑kariżmi li aħna msejħin naqsmu ma’ xulxin;
  • modi ġodda ta’ kif inwieġbu għal dawn l‑isfidi u l‑opportunitajiet.

PERSUNI: il‑Vigarju Ġenerali flimkien ma’ rappreżentanti tal‑Kummissjonijiet kollha.

 • Il‑formazzjoni tas‑saċerdoti fid‑dixxerniment u d‑direzzjoni spiritwali.

PERSUNI: il-Vigarjat għall‑Kleru u l‑Parroċċi; il-Kulleġġ tal‑Kappillani.

 • Attitudni kontemplattiva li twassal għall‑qari tas‑sinjali taż‑żminijiet fil‑ħajja ta’ kuljum u fis‑soċjetà.
 • Attitudni ta’ smigħ bla waqfien tar‑realtà sabiex nidentifikaw kif u fejn qed nissejħu nkunu dawl, melħ u ħmira fis‑soċjetà Maltija.

PERSUNI: l‑Isqfijiet; id-DISCERN; il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi; il-Vigarjat għad-Djakonija.

 • It‑twaqqif ta’ Osservatorju tal‑Faqar f’kollaborazzjoni ma’ entitajiet oħra li jaħdmu fil‑qasam soċjali fis‑soċjetà ċivili.

PERSUNI: il-Vigarjat għad‑Djakonija u l-Caritas f’kollaborazzjoni mad-DISCERN.