Play Video

Proċess ta' Tiġdid Ekkleżjali 2020‑2024

Il-Vjaġġ Wieħed
ta' Knisja Waħda

03/01/2017

Bosta inizjattivi mill-Parroċċa ta’ Bormla biex tilħaq lil niesha

Il-Parroċċa ta’ Bormla minn dejjem ħadmet fuq Evanġelizzazzjoni u Djakonija. Bormla għandha diversi nies li huma fi bżonn ta’ affarijiet materjali, spiritwali u soċjali. Għalhekk dejjem rat kif il-Knisja ma tkunx imsakkra fis-sagristija iżda li toħroġ u tagħraf il-bżonnijiet tan-nies… Kompli aqra »

03/01/2017