Rapport ta’ Progess

Dan ir-rapport għandu jimtela minn xi ħadd, li flimkien mal-komunità tiegħu jew tagħha, qed jimpenja ruħu fil-proċess ta’ tiġdid Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed. It-tweġibiet għandhom jinżammu kemm jista’ jkun fil-qosor. Ir-rapport, ladarba jintbagħat, jiġi ċċekkjat u maħdum f’artiklu żgħir li mbagħad jittella’ fil-website ta’ Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed, kif ukoll jittella’ fuq il-mezzi soċjali tal-Arċidjoċesi ta’ Malta.

  • Massimu totali ta' 16Mb