Sinteżi tal-Proċess Sinodali

Is-sinteżi tal-Proċess Sinodali ppreżentat mill-Konferenza Episkopali Maltija lis-Segretarjat tas-Sinodu tal-Isqfijiet, tirrifletti fuq it-temi ewlenin li ħarġu mill-proċess ta’ smigħ li sar matul ix-xhur li għaddew fl-Arċidjoċesi ta’ Malta u fid-Djoċesi ta’ Għawdex. Il-varjetà ta’ inizjattivi li saru matul dan il-vjaġġ ta’ smigħ reċiproku ġew magħquda flimkien biex jagħtu stampa tal-proċess sinodali fi ħdan il-Knisja f’Malta.